Наша Ціль

Мета EU4PFM – вдосконалити управління державними фінансами в Україні, забезпечивши надання якісних державних послуг, а також створити привабливе бізнес середовище.

Компонент 1: Підтримка відповідних національних установ у вдосконаленні підготовки, виконання та контролю бюджету

Компонент 2: Оптимізація державних витрат

Компоненти 3 і 4: Мобілізація доходів і Горизонтальні функції та управління

Компоненти 3 та 4 проекту об’єднані в окремий проект, що підтримує реформи у сфері впровадження реформи системи управління державними фінансами. Партнерами компонентів 3 та 4 є Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України та Рахункова палата України.

Компонент 3 Програми стосується адміністрування податків та зборів, які сприятимуть зміцненню інституційних та організаційних можливостей українських установ у впровадженні та реалізації сучасної стратегії дотримання митного законодавства; аналіз та вдосконалення бізнес-процесів у податковій та митній службах; продовження гармонізації податкового та митного законодавства до законодавства ЄС та найкращих світових практик, а також покращення інституційних та організаційних можливостей податкової та митної служб.
Впровадження Компоненту 4 Програми забезпечить підтримку установ управління державними фінансами в Україні у питаннях розробки та впровадження сучасних методів управління людськими ресурсами, включаючи впровадження антикорупційних заходів, адаптацію та автоматизацію бізнес-процесів, вдосконалення організаційних структур і практик та зміцнення спроможності установ управління державними фінансами в Україні у сфері планування, впровадження та моніторингу реформ.