Оновлено: 2023-08-31

Бухгалтерський облік у державному секторі:
  • Проведено серію семінарів з вивчення міжнародного/європейського досвіду;
  • Проведено аналіз відповідності національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (NPSAR(S)) останнім виданням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IPSAS);
  • Розроблено таблиці перенесення для необхідних поправок до стандартів NPSAR(S) у відповідності до IPSAS;
  • Розроблено навчальні матеріали для сертифікованої навчальної програми з обліку в установах державного сектору та проведено тренінги.
Державний внутрішній фінансовий контроль (ДВФК):
  • Підготовлено Звіт про дослідження переваг та недоліків централізованого та децентралізованого підходів до внутрішнього аудиту;
  • Проведено семінари з управління ризиками на основі досвіду ЄС;
  • Проведено тренінги/семінари з внутрішнього контролю для Державного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Податкова сфера

Досягнуті результати

Митна сфера

Досягнуті результати

Управління людськими ресурсами/Реформа державного управління

Досягнуті результати

IT

Досягнуті результати

Модерні-
зація бюджетного процесу

Досягнуті результати