Компонент 3: Мобілізація доходів  

1. Посилити спроможність для впровадженні нової стратегії дотримання податкового законодавства та розробці механізму оцінки відповідності шляхом підтримки:
 • розробки проєкту нової стратегії дотримання податкового законодавства та впровадження комплексного механізму оцінки та показників відповідності;
 • розробки методології оцінки недоліків податкових норм;
 • запровадження інших заходів щодо сприяння добровільному дотриманню податкових вимог та сплаті податків.

2. Посилити спроможність у перегляді та адаптації бізнес-процесів у податковій та митній адміністрації шляхом підтримки:
 • розробки комплексного бізнес-процесу управління справами в ДФС;
 • вдосконалення функції податкового аудиту, включаючи електронний аудит та розробку та оновлення критеріїв / моделей / інструментів оцінки ризиків;
 • вдосконалення функції подання та сплати, включаючи податковий облік та електронні послуги для платників податків (електронний рахунок платника податків, єдиний рахунок для сплати податків, система податкового консультування, кол-центр ,тощо);
 • вдосконалення функцій повернення та стягнення податкового боргу (система електронного ПДВ, сегментовані процеси погашення податкового боргу, тощо).
3. Посилити спроможність у створенні та функціонуванні нової служби фінансових розслідувань шляхом підтримки:
 • визначення організаційної структури, набору персоналу та визначення ролей;
 • розбудови спроможності в сфері фінансових розслідувань;
 • автоматизації ключових функцій, забезпечення обладнанням;
 • сприяння набору персоналу та його професіоналізації.
4. Посилити спроможність у розширенні податкової бази в Україні, зокрема, через вдосконалення інформаційних потоків, пов’язаних з оподаткуванням, за рахунок підтримки:
 • реалізації Плану дій BEPS (План заниження податкової бази і виведення прибутку з-під оподаткування);
 • аналізу можливостей розширення бази оподаткування майна;
 • визначення непрямих методів контролю над доходами громадян, доступу до банківської таємниці;
 • врегулювання питань контролю та оподаткування електронної комерції, у тому числі транскордонної;
 • забезпечення ефективного податкового адміністрування конкретних видів діяльності та галузей;
 • автоматизації процесів виявлення ризиків трансфертного ціноутворення;
 • приєднання до Ініціативи ОЕСD (Організації економічного співробітництва та розвитку) з автоматичного обміну інформацією про іноземні фінансові рахунки, запровадження Звітності за країнами з іноземними компетентними органами;
 • надання технічної допомоги в галузі процедур прийому інформації, зберігання даних, безпеки даних та захисту інформації;
 • підготовки до другого туру експертної оцінки EOIR (Обмін інформацією на вимогу) на Глобальному форумі з питань прозорості та обміну інформацією для цілей оподаткування.
5. Посилити спроможність в сфері наближення митного законодавства та нормативних актів до законодавства ЄС та передової міжнародної практики, а також його впровадження за допомогою, зокрема, підтримки:
 • впровадження Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), що охоплює підтримку з правових питань, створення адміністративної структури та впровадження NCTS-сумісної національної заявки на транзит, на основі національної заявки на транзит NCTS, яка в даний час використовується державами-членами ЄС, розробка функціональних вимог, технічних специфікацій та забезпечення якості закупівлі послуг з розробки програмного забезпечення;
 • створення системи фінансових гарантій України, узгодженої з митним законодавством ЄС;
 • гармонізації митного законодавства України з UCC (Митним кодексом ЄС) та відповідними актами, а також з Положенням, що встановлює систему звільнення від мита ЄС, підтримка в імплементації нещодавно прийнятих положень;
 • гармонізації митного законодавства України з UCC та делегованими а також імплементуючими актами (Положення № 2015/2446 та 2015/2447) щодо реалізації концепції Уповноваженого економічного оператора (УЕО).
6. Посилити спроможність податкової та митної адміністрації протидіяти ухиленню від сплати податків та вжити заходів щодо спрощення торгівлі шляхом підтримки:
 • гармонізації митного законодавства України з UCC та її делегованими та імплементуючими актами (Положення № 2015/2446 та 2015/2447) щодо пост-митного контролю та митного аудиту;
 • застосування Конвенції PEM (Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження), визначення статусу походження товарів, застосування тарифних заходів ЄС, тощо;
 • реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками на митниці;
 • посилення контрольних можливостей митних оцінок української митниці.

Компонент 4: Горизонтальні функції та управління

1. Підтримати реформу управління персоналом в установах УДФ в контексті реформи державного управління, а саме розробка та впровадження сучасної політики щодо управління персоналом (включаючи стратегію управління персоналом Мінфіна та веб-сторінку з управління персоналом в Інтранеті Мінфіна), систему початкового та постійного навчання (включаючи онлайн портал навчання Мінфіна), а також розробку та впровадження правил внутрішньої безпеки, цілісності та антикорупційної політики;
2. Підтримувати інституційний розвиток в контексті реформи державного управління, а саме через перегляд функцій, перегляд бізнес-процесів, адаптацію та управління змінами (включаючи інституційну та організаційну реформу Державної фіскальної служби);
3. Посилити спроможність для планування, моніторингу, консультацій та звітності щодо реформи УДФ;
4. Посилити спроможність в галузі ІТ управління та управління ІТ-проєктами для підтримки, зокрема, покращеної взаємодії IOT та обміну інформацією між Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою;
 
5. Підтримувати автоматизацію функцій в УДФ відповідно до пріоритетів, визначених у плані розвитку державних ІТ-систем для УДФ, шляхом закупівлі ІТ-обладнання, ІТ-рішень та послуг з розвитку ІТ, які відносяться, але не обмежуються, до бюджетного процесу, бухгалтерського обліку, казначейства та контролю видатків, мобілізації доходів та сприяння торгівлі, розслідування фінансових та економічних злочинів, державних закупівель, внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту, онлайн портал навчання Мінфіна та ІТ-безпеки.