Компоненти 3 і 4 проекту об’єднані в окремий проект. Партнерами компонентів 3 та 4 є Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України спільно з Рахунковою палатою України.

Компонент 3 Програми стосується зміцнення інституційної та організаційної спроможності системи управління державними фінансами у впровадженні та реалізації сучасної стратегії сприяння дотриманню платників податків до податкового законодавства; ефективне управління ризиками; розширення бази оподаткування, зокрема шляхом покращення обміну податковою інформацією з іншими країнами; гармонізація податкового та митного законодавства України з правом ЄС; впровадження кращих світових практик у податковій та митній сферах.
Компонент 4 Програми забезпечить підтримку системи управління державними фінансами в Україні у розробці та впровадженні сучасних методів управління людськими ресурсами, включаючи антикорупційні заходи, адаптацію та автоматизацію робочих процесів, покращення планування, впровадження та моніторинг реформ.

Податкова сфера

Досягнуті результати

Митна сфера

Досягнуті результати

Управління людськими ресурсами/Реформа державного управління

Досягнуті результати

IT

Досягнуті результати