Компонент 1 Проєкту спрямований на підтримку державних інституцій у покращенні підготовки, виконання та контролю бюджету. Він охоплює різні аспекти, включно з посиленням спроможності Міністерства фінансів України та інших головних розпорядників бюджетних коштів для здійснення середньострокового бюджетного планування, а також зміцнення спроможності щодо програмного бюджетування та виконання оглядів видатків. Крім того, зусилля спрямовані на приведення української системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів. Нарешті, цей компонент спрямований на зміцнення спроможності державного внутрішнього фінансового контролю, включаючи внутрішній аудит державних фінансів.

Компонент 3 Проєкту стосується зміцнення інституційної та організаційної спроможності системи управління державними фінансами у впровадженні та реалізації сучасної стратегії сприяння дотриманню платників податків до податкового законодавства; ефективне управління ризиками; розширення бази оподаткування, зокрема шляхом покращення обміну податковою інформацією з іншими країнами; гармонізація податкового та митного законодавства України з правом ЄС; впровадження кращих світових практик у податковій та митній сферах.

Компонент 4 Проєкту забезпечить підтримку системи управління державними фінансами в Україні у розробці та впровадженні сучасних методів управління людськими ресурсами, включаючи антикорупційні заходи, адаптацію та автоматизацію робочих процесів, покращення планування, впровадження та моніторинг реформ.

Податкова сфера

Досягнуті результати

Митна сфера

Досягнуті результати

Управління людськими ресурсами/Реформа державного управління

Досягнуті результати

IT

Досягнуті результати

Модерні-
зація бюджетного процесу

Досягнуті результати