Компонент 2: Державні видатки

Цілі

1. Зміцнення спроможності в сфері управління державними інвестиціями та державним майном:
  • підтримка автоматизації управління державними інвестиціями;
  • посилити спроможність в галузі управління державними інвестиціями;
  • посилити спроможність в галузі управління державним майном.
2. Посилити спроможність державних підприємств щодо фінансової звітності та міністерств щодо моніторингу державних підприємств:
  • підтримка діагностики фінансових результатів та фіскального тиску державних підприємств;
  • підтримка розвитку спроможності наглядових установ;
  • розробка інструментів та методології для моніторингу фінансової звітності державних підприємств.
3. Посилити спроможність в управлінні контролем кількості та заробітної плати, зокрема, шляхом впровадження автоматизованої інформаційної системи управління людськими ресурсами:
  • підтримка впровадження та розгортання HRMIS (Інформаційна система управління персоналом) / системи оплати праці на центральному та субнаціональному рівнях державного управління відповідно до Концепції HRMIS, прийнятої урядом у грудні 2017 року;
  • забезпечити методологічну підтримку та інструкції щодо управління змінами та трансформації ключових практик управління персоналом, пов’язаних із впровадженням HRMIS / контролем оплати праці;
  • підтримка підвищення обізнаності та розбудови спроможності (тренінг) основних користувачів HRMIS / оплати праці.