Оновлено: 2023-08-31

За підтримки Проєкту EU4PFM команди Міністерства фінансів та Державної податкової служби працюють над зміцненням потенціалу Державної податкової служби України та впровадженням найкращих практик ЄС

Приведення у відповідність до законодавчих/адміністративних актів ЄС у сфері оподаткування:
 • Надано детальний перелік законодавства ЄС з рекомендаціями щодо пріоритетів у відповідності з acquis ЄС щодо податків
 • Представлено та продемонстровано на практиці основні операційні (ІТ) рішення, що діють у податковій сфері ЄС
 • Проведено семінари та надано рекомендації щодо впровадження наступних нормативно-правових актів:
  • Директива Ради (ЄС) 2020/262 від 19 грудня 2019 року, що встановлює загальні умови оподаткування акцизним збором та відповідні Регламенти Комісії щодо податкового складування;
  • Практика ЄС щодо оподаткування та контролю за використанням сировини, з якої виробляються підакцизні товари;
  • Практика застосування рішень Суду ЄС для розгляду податкових спорів та застосування ІТ-рішень для адміністрування податкових спорів;
  • Директива Ради (ЄС) 2016/1164 від 12 липня 2016 року, що встановлює правила проти практик ухилення від сплати податків, які безпосередньо впливають на функціонування внутрішнього ринку (ATAD1), перегляд Загального правила боротьби зі зловживаннями (GAAR);
  • Директива Ради (ЄС) 2009/133 від 19 жовтня 2009 року про загальну систему оподаткування, що застосовується до злиття, поділу, часткового поділу, передачі активів та обміну акціями щодо компаній різних держав-членів і до передачі зареєстрованого офісу SE або SCE між державами-членами;
  • Директива Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року про внесення змін до Директиви ЄС 2011/16 про адміністративне співробітництво у сфері оподаткування, відомої як «DAC 7»;
  • Практична імплементація Директиви ЄС про адміністративне співробітництво та правової бази ОЕСР щодо обміну інформацією.
 • Проведено комплексний аналіз гармонізації законодавства України з ПДВ до Директиви ЄС про ПДВ відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС;
 • Готуються порівняльні таблиці на відповідність українського законодавства директивам ЄС з оподаткування;
 • Надано рекомендації та оцінки міжнародних експертів щодо практики ЄС імплементації та застосування окремих положень Директив ЄС.
Впровадження стандартів ОЕСР щодо автоматичного обміну інформацією (АОІ) за стандартами CbC та CRS:
 • Презентовано міжнародний досвід та надано рекомендації міжнародними експертами щодо побудови бізнес-процесів в податковій адміністрації, застосування ІТ-рішень, використання інформації, отриманої в рамках AOI для цілей податкового контролю;
 • Надано рекомендації щодо впровадження AEOI в Україні та підтримка у розробці дорожньої карти щодо впровадження AEOI;
 • Надано методичну  підтримку у розробці нормативно-правових актів щодо імплементації AOI;
 • Розроблено первинне законодавство про CRS, та прийнято парламентом у другому читанні;
 • Розроблено та прийнято проект підзаконного акту про CRS;
 • Розроблено проекти методологій CRS/CbC для розгортання ІТ;
 • Розроблено функціональні вимоги для розробки та впровадження Підсистеми автоматичного обміну інформацією (CbC/CRS);
 • Розпочато розробку ІТ-підсистеми «Автоматичний обмін податковою інформацією» як складової ІТС «Міжнародний автоматичний обмін інформацією»;
 • Розроблено проекти методологій ДПС щодо процедур CRS;
 • Проведено семінари з практики застосування CRS для інших установ та асоціацій;
 • Підтримано організацію дводенного семінару з експертами ОЕСР щодо правил і процедур CRS;
 • Надано підтримку Мінфіну для розробки листа з роз’ясненням практичних питань застосування CRS;
 • Мінфіну було надано підтримку для зйомок 4 відео, щоб розвінчати ключові міфи навколо впровадження CRS;
 • Міністерство фінансів та ДПС отримали підтримку в нагляді за оцінкою управління інформаційною безпекою, проведеної Глобальним форумом;
 • Розроблено та прийнято підзаконний акт CbC.

Дізнайтеся більше інформації:

https://www.mof.gov.ua/uk/crs-578

https://tax.gov.ua/baneryi/crs

Підтримка вдосконалення податкової правової бази з метою впровадження практики ЄС/ОЕСР у сфері оподаткування: 
 • Надано методичну підтримку під час розробки та обговорень положень податкового законодавства щодо впровадження заходів BEPS;
 • Надано підтримку Міністерству фінансів України у підготовці узагальнюючих  податкових консультацій щодо оподаткування та інформаційних листів ДПС платникам податків щодо нових норм податкового законодавства, яке імплементує  BEPS заходи;
 • Надано рекомендації щодо застосування принципу «зміст над формою», непрямих методів оподаткування, розподілу відповідальності;
 • Надано рекомендації щодо впровадження практики ЄС щодо заходів податкового контролю щодо неформальної економіки, включаючи електронну комерцію через електронні платформи, застосування прямих і непрямих методів для зменшення неформальної активності та практики повідомлень про порушення;
 • Надано рекомендації щодо застосування непрямих методів оподаткування, положень законодавства, судової практики, а також внутрішньої методології адміністрування податків;
 • Надано рекомендації щодо впровадження практик процедур взаємного узгодження (MAP) та процедур попереднього узгодження (APA);
 • Надано підтримку участі у заходах Глобального форуму ОЕСР;
 • Надано експертну підтримку Міністерству фінансів України при проходженні першого етапу перевірки Глобального форуму ОЕСР з питань виконання Стандарту обміну інформацією за запитом (EOIR);
 • Розроблено законодавство, що стосується рекомендацій OECD EIOR, та прийнято парламентом у другому читанні;
 • Інституційна спроможність розвивається шляхом фінансування доступу до міжнародних платформ знань і перекладу документів.
Розвиток системи управління податковими ризиками: 
 • Надані рекомендації високого рівня щодо створення комплексної системи управління  податковими ризиками;
 • Надано рекомендації щодо функцій управління податковими ризиками, стратегії управління ризиками та методики визначення ризиків;
 • Надано рекомендації щодо підготовки Проєкту Стратегії дотримання податкового законодавства;
 • Надані рекомендації щодо аспектів функціональних вимог та структури сховища даних (Data Warehouse);
 • Розроблено функціональні вимоги до ІТ-системи “Система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій” (СОД РРО).
Впровадження електронного аудиту:
 • Надано рекомендації щодо електронного аудиту, його методології та бізнес-процесів у податкових органах;
 • Здійснено аналіз бізнес-процесів для запровадження електронного аудиту;
 • Розроблено функціональні вимоги до програмного забезпечення для електронного аудиту;
 • Надано методологічну підтримку для розробки технічного опису стандартного аудиторського файлу SAF-T UA;
 • Розроблено перший проект методології електронного аудиту (аудиторські тести).
Вдосконалення аудиту трансфертного ціноутворення: 
 • Надано підтримку у підготовці нормативно-правових актів, щодо застосування правил встановлення відповідності умов контрольованих операцій щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки»  
 • Здійснено аналіз бізнес-процесів для функції контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» 
 • Надано допомогу в розробці Технічних вимог до ІТ-системи обробки великих даних, оцінки та ідентифікації ризиків трансфертного ціноутворення;
 • Впроваджується ІТ-система обробки великих даних, оцінки та ідентифікації ризиків трансфертного ціноутворення.
Впровадження моделі централізованого обслуговування шляхом модернізації контактного центру ДПС: 
 • Здійснено аналіз існуючих бізнес процесів Контакт-центру та сервісних центрів ДПС;
 • Презентовано кращу міжнародну практику щодо побудови бізнес-процесів контактного центру податкової адміністрації та надано рекомендації міжнародних експертів;
 • На основі проведеного аналізу та рекомендацій міжнародних експертів розроблено Концепцію нової моделі обслуговування платників податків для Контакт-центру та сервісних центрів ДПС;
 • Підготовлено Технічні вимоги для здійснення модернізації контакт центру, проведено закупівлі, здійснюється монтаж обладнання та розпочато розробку ПЗ;
 • Впроваджено сучасну концепцію Контакт-центру, включаючи придбання сучасного ІТ-обладнання та програмного забезпечення;
 • Розроблено проект Концепції вимірювання якості послуг (для модернізованого Контакт-центру).
Впровадження програмних касових апаратів:
 • Надано допомогу у розробці нормативно-правових актів щодо програмних касових апаратів;
 • Надано рекомендації щодо практики ЄС з впровадження електронних касових апаратів, ІТ-архітектури та процедури роботи касових апаратів;
 • Надано рекомендації щодо практики ЄС із застосування даних касових апаратів для управління ризиками та податкового контролю;
 • Надано рекомендації щодо практики ЄС із правового регулювання роботи касових апаратів;
 • Підготовлено технічні вимоги для розробки ПРРО для iOS та web-версії та удосконалення ПРРО для Android та Windows;
 • Розроблено нові версії безкоштовного програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web, а також удосконалено ПЗ для Android та Windows;
 • Розроблено безкоштовний додаток мобільних касових апаратів для IOS та web-версії, а також вдосконалення версій Android і Windows;
 • Проводиться комунікаційна кампанія щодо розширення сфери використання програмних касових апаратів;
 • Рекомендації щодо комунікації податкової адміністрації з питань впровадження електронних касових апаратів на основі найкращої практики Словаччини підготовлено для використання в комунікаційній кампанії щодо електронних касових апаратів.

Дізнайтеся більше інформації: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/

Створення Єдиного податкового рахунку: 
 • Надано підтримку у розробці нормативно-правових актів щодо запровадження та функціонування Єдиного податкового рахунку;
 • Надано рекомендацію щодо розробки операційної моделі Єдиного податкового рахунку та алгоритмів ранжування;
 • Здійснено супровід підготовки функціональних та технічних вимог до модуля загального контролю Єдиного податкового рахунку та технічних вимог до модернізації Податкового блоку для обліку податків, сплачених на Єдиний податковий рахунок, у розрізі територіальних громад.
Оптимізація податкових спорів в апеляційних та судових установах:
 • Презентовано європейську законодавчу та судову практику у сфері оподаткування та розгляду податкових спорів, а також щодо запобігання податковим спорам;
 • Надано рекомендації щодо процедури вирішення податкових спорів шляхом укладання мирових угод та медіації;
 • Надана підтримка щодо підготовки проєктів змін до законодавства з вдосконалення процедури податкових спорів;
 • Розроблено методології для категорій справ у податкових спорах;
 • Здійснено перегляд бізнес-процесів для процедури адміністративного оскарження податкових спорів та їх супроводу у судах;
 • Розроблено функціональні вимоги до ІТ-системи для адміністрування податкових спорів на етапі адміністративного оскарження та судового розгляду та розпочато її впровадження.
Покращення адміністрування податків на майно:
 • Презентовано кращий міжнародний досвід адміністрування податків на майно;
 • Надано рекомендації щодо вдосконалення управління податками на майно.
Покращення основи управління податковим боргом: 
 • Презентовано кращий міжнародний досвід адміністрування податкового боргу;
 • Надано рекомендації щодо вдосконалення управління податковим боргом.
Покращення адміністрування акцизного податку:
 • Здійснено перегляд бізнес-процесів адміністрування акцизних марок;
 • Надано підтримку у підготовці нормативно-правових актів, що регулюють адміністрування марок акцизного податку.
Забезпечення єдиного підходу до податкового законодавства:
 • Надано допомогу ДПС у підготовці інформаційних листів ДПС  платникам податків щодо нового податкового законодавства;
 • Надано допомогу Міністерству фінансів України у підготовці узагальнюючих податкових консультацій щодо застосування податкового законодавства;
 • Здійснено перегляд бізнес-процесів надання індивідуальних консультацій.
Модернізація електронного кабінету платників податків: 
 • Розроблено концепцію мобільної версії електронного кабінету платників податків та пропозиції щодо розширення функціональних можливостей електронного кабінету.
Підтримка трансформації ДПС в Єдину юридичну особу, що передбачає вдосконалення внутрішніх процедур та розвиток нової системи управління документами (електронний документообіг):
 • Здійснено перегляд бізнес-процесів документообігу ДПС;
 • Розроблено функціональні вимоги до програмної системи Електронного документообігу.

Податкова сфера

Досягнуті результати

Митна сфера

Досягнуті результати

Управління людськими ресурсами/Реформа державного управління

Досягнуті результати

IT

Досягнуті результати

Модерні-
зація бюджетного процесу

Досягнуті результати