Оновлено: 2022-08-31

Команда експертів EU4PFM працює над зміцненням потенціалу партнерських інституцій та впровадженням кращих практик ЄС

Інструменти та відповідні керівництва для впровадження сучасної системи управління персоналом та організаційного розвитку:
 • Підготовлена методологія для опитування персоналу та проведені такі опитування
 • Надані керівництво та підтримка у розробці Стратегій управління персоналом та Плану дій
 • Підготовлена методологія планування персоналу та стандартні принципи інформування та залучення потенційних кандидатів на вакансії
 • Надані рекомендації щодо системи адаптації для нових співробітників
 • Розроблено посібник для нових співробітників для потреб Мінфіну та Держмитслужби
 • Розроблено Методичні рекомендації щодо наставництва та пропозиції щодо розробки внутрішніх актів
 • Підготовлена бібліотека КПЕ (ключових показників ефективності) для партнерських інституцій
 • Підготовлена бібліотека запитань для співбесід з метою перевірки загальних компетенцій у процесі найму та рекомендацій щодо їх практичного впровадження в Мінфіні
 • Розроблена модель компетенцій для Міністерства фінансів
 • Надані керівництво та рекомендації щодо розробки системи навчання та розвитку в партнерських інституціях
 • Підготовлені концептуальні рамки організаційної культури та надані рекомендації з її покращення
 • Надані керівництва для практичного застосування нефінансових стимулів для працівників партнерських установ
 • Підготовлені керівництва для розробки описів посад та бібліотеки стандартних профілів посад
 • Надані рекомендації для вдосконалення антикорупційної політики в партнерських інституціях
 • Підготовлені концептуальні рамки з рекомендаціями для інституалізації проєктного управління
 • Надані рекомендації в процесному управлінні
 • Надані рекомендації для стратегічного планування
Проведені тренінги з наступних тем:
 • Управління персоналом на основі компетенцій
 • Планування та підбір персоналу
 • Проведення співбесід з кандидатами для членів конкурсних комісій
 • Внутрішня комунікація
 • Проведення опитування про залученість персоналу
 • Політика та інструменти навчання та підвищення кваліфікації
 • Оцінка ризиків та запобігання корупції
 • Управління ефективністю
 • Процесне управління
 • Проєктне управління
 • Стратегічне планування
 • Рамкова компетенція ЄС у сфері митниці та оподаткування
Посібники:
 • Підготовлено посібник з проведення інтерв`ю з оцінки діяльності
 • Підготовлено посібник для членів конкурсних комісій
 • Підготовлено довідник з планування внутрішньої комунікації організації

Податкова сфера

Досягнуті результати

Митна сфера

Досягнуті результати

Управління людськими ресурсами/Реформа державного управління

Досягнуті результати

IT

Досягнуті результати

Модерні-
зація бюджетного процесу

Досягнуті результати