Команда експертів EU4PFM працює над зміцненням потенціалу Державної податкової служби України та впровадженням кращих практик ЄС..

Розробка системи управління ризиками:
 • Проведено семінар з питань податкового комплайнсу та з питань планування і розвитку податкового комплайнсу у податковій адміністрації
 • Надано рекомендації щодо функцій Департаменту управління ризиками ДПС
 • Розроблено функціональні вимоги до Інформаційної системи “Система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій”
Покращення податкової правової бази, що охоплює наближення до законодавства ЄС, підтримка впровадження практики ЄС/ОЕСР у сфері оподаткування:
 • Проведено комплексний аналіз узгодження законодавства України з ПДВ з Директивою ЄС
 • Надано методичну підтримку під час розробки та обговорень положень податкового законодавства щодо впровадження заходів BEPS
 • Надано підтримку Міністерству фінансів України у підготовці загальних роз’яснень щодо оподаткування та офіційних пояснень від ДПС платникам податків щодо нових норм податкового законодавства щодо BEPS
 • Проведено семінар з найкращої міжнародної практики/практики ЄС та надано рекомендації щодо принципу «зміст над формою», непрямих методів, розподілу відповідальності
 • Надано підтримку участі у заходах Глобального форуму ОЕСР
Впровадження електронного аудиту:
 • Організовано семінар з імплементації електронного аудиту, його методології та бізнес-процесів у податкових органах
 • Надано рекомендації щодо впровадження електронного аудиту в ДПС
 • Здійснено аналіз бізнес -процесів для запровадження електронного аудиту
 • Розроблено функціональні вимоги до програмного забезпечення для електронного аудиту

Модернізація електронного кабінету платників податків:
 • Розроблено концепцію мобільної версії електронного кабінету платників податків та пропозиції щодо розширення функціональних можливостей електронного кабінету.
Оптимізація податкових спорів в апеляційних та судових установах:
 • Проведено семінар – практикум з питань міжнародної та європейської законодавчої та судової практики з питань оподаткування та процедур щодо податкових спорів
 • Надано рекомендації щодо процедури вирішення податкових спорів шляхом укладання мирових угод та посередництва
 • Надана підтримка щодо підготовки проектів змін до законодавства з оптимізації процедури податкових спорів
 • Розроблено методології для категорій справ у податкових спорах
 • Здійснено перегляд бізнес – процесів для процедури админістративного оскарження податкоіих спорів та їх супроводу у судах
 • Розроблено функціональні вимоги до ІТ-системи для адміністрування податкових спорів на етапі адміністративного оскарження та судового розгляду
Вдосконалення аудиту трансфертного ціноутворення:
 • Надано підтримку у підготовці нормативно-правових актів, що імплементують правила встановлення відповідності умов контрольованих операцій щодо сировинних товарів принципу “витягнутої руки”
 • Здійснено аналіз бізнес -процесів для функції контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”
 • Розроблено технічні вимоги до автоматизованої системи для проведення аналізу ризиків з трансфертного ціноутворення
Забезпечення єдиного підходу до податкового законодавства:
 • Надано допомогу ДПС у підготовці офіційних роз’яснень платникам  податків щодо нового податкового законодавства
 • Надано допомогу Міністерству фінансів України у підготовці загальних роз’яснень щодо податків
 • Здійснено перегляд бізнес – процесів надання індивідуальних консультацій
Впровадження моделі централізованого обслуговування шляхом модернізації контактного центру ДПС:
 • Здійснено аналіз існуючих бізнес процесів Контакт – центру та сервісних центрів ДПС
 • Презентовано кращу міжнародну практику щодо побудови бізнес-процесів контактного центру податкової адміністрації та надано рекомендації міжнародних експертів
 • На основі проведеного аналізу та рекомендацій міжнародних експертів розроблено концепцію нової моделі обслуговування плтаників податків для Контакт-центру та сервісних центрів ДПС
 • Підготовлено Технічні вимоги для здійснення модернізації контакт центру
Покращення адміністрування податків на майно:
 • Організовано семінар з кращих міжнародних практик з питань адміністрування податків на майно
 • Надано рекомендації щодо вдосконалення управління податками на майно
Покращення основи управління податковим боргом:
 • Організовано семінар – практикум з передової міжнародної практики щодо адміністрування податковим боргом
 • Надано рекомендації щодо вдосконалення управління податковим боргом

Створення Єдиного податкового рахунку:
 • Надано підтримку у розробці нормативно-правових актів щодо щодо запровадження та функціонування Єдиного податкового рахунку
 • Надано рекомендацію щодо розробки операційної моделі Єдиного податкового рахунку та алгоритмів ранжування
 • Розроблено функціональні вимоги до впровадження ІТ -рішень для Єдиного податкового рахунку:модулю ренкінгів та контрольного модулю
Покращення адміністрування акцизного податку:
 • Здійснено перегляд бізнес -процесів адміністрування акцизних марок
 • Надано підтримку у підготовці нормативно-правових актів, що регулюють адміністрування марок акцизного податку
Впровадження стандартів ОЕСР щодо автоматичного обміну інформацією (АОІ) за стандартами CbC та CRS:
 • Презентовано міжнародний досвід та надано рекомендації міжнародними експертами щодо: побудови бізнес-процесів в податковій адміністрації, застосування ІТ рішень, використання інформації, отриманої в рамках AOI для цілей податкового контролю
 • Надано рекомендації щодо впровадження AEOI в Україні та підтримка у розробці дорожньої карти щодо впровадження AEOI
 • Надано підтримку у розробці нормативно-правових актів щодо імплементації AOI
 • Розроблено функціональні вимоги для розробки та впровадження Підсистеми автоматичного обміну інформацією (CbC/CRS)
 • Надано експертну підтримку Міністерству фінансів України при проходженні першого етапу партнерської перевірки з питань виконання стандарту обміну інформацією за запитом (EOIR)
Впровадження програмних касових апаратів:
 • Надано допомогу у розробці нормативно-правових актів щодо програмних касових апаратів
 • Надано методичне забезпечення розробки програм електронної каси та обліку даних
 • Підготовлено функціональні вимоги для ІТ-рішень щодо застосування електронних касових апаратів
 • Проведено комунікаційну кампанію щодо розширення сфери використання програмних касових апаратів
Підтримка трансформації ДПС в Єдину юридичну особу, що передбачає вдосконалення внутрішніх процедур та розвиток нової системи управління документами (електронний документообіг):
 • Здійснено перегляд бізнес -процесів документообігу ДПС
 • Розроблено функціональні вимоги до ПЗ-Системи з Електронного документообігу

Посилення комунікацій з боку ДПС:
 • Надано підтримку у розробці комунікаційної стратегії для ДПС
 • Організовано тренінги з комунікаційних стратегій та антикризових комунікацій
 • Розроблено брендбук ДПС, впроваджено моніторинг ЗМІ
 • Запроваджено щотижневі меседж-бокси щодо основних напрацювань та досягнень ДПС
 • Розроблено функціональні вимоги з модернізації веб -порталу ДПС

Податкова сфера

Досягнуті результати

Митна сфера

Досягнуті результати

Управління людськими ресурсами/Реформа державного управління

Досягнуті результати

IT

Досягнуті результати