Компонент 1: Підтримка відповідних національних установ у вдосконаленні підготовки, виконання та контролю бюджету

Цілі

1. Зміцнення спроможності в макроекономічному прогнозуванні через вдосконалення макроекономічних моделей прогнозу та основних припущень
2. Зміцнення спроможності для впровадження та реалізації середньострокового бюджетного планування шляхом підтримки:
 • запровадження середньострокової бюджетної декларації як засобу узгодження національних стратегічних пріоритетів з бюджетними ресурсами;
 • створення надійної середньострокової фіскальної бази;
 • посилення ролі головних витратних органів у бюджетному процесі.
3. Зміцнення спроможності в сфері бюджетування на основі програм шляхом підтримки:
 • вдосконалення бюджетних програм з метою їх тісної ув’язки зі стратегічними цілями;
 • підвищення ефективності моніторингу виконання бюджетних програм.
4. Зміцнення спроможності, пов’язаного з організацією перегляду витрат в Мінфіні та інших міністерствах, сприяючи наступному:
 • створення основи для організації регулярних перевірок видатків у Мінфіні для забезпечення економії та вивільнення ресурсів для нових пріоритетів;
 • виконання перевірок видатків в обраних міністерствах.
5. Посилити потенціал, пов’язаний з підвищенням фіскальної стійкості законодавчих ініціатив шляхом підтримки:
 • вдосконалення методології оцінки фіскального впливу та сприяти її використанню в урядовій та законодавчий сфері, включаючи відповідні тренінги.
6. Сприяння зростанню рівня автоматизації процесу планування бюджету, підтримуючи:
 • аналіз відповідних бізнес-процесів та підготовка функціональних вимог, пов’язаних з рекомендаціями експертів та подальшими реформами бюджетного процесу;
 • забезпечення якості придбаної інформаційної системи планування бюджету;
 • розробка плану розгортання системи та проведення програми навчання та управління змінами у співпраці з розробником системи.
7. Зміцнення спроможності в моніторингу фіскальних ризиків, звітування та управління у Міністерстві фінансів та інших міністерствах шляхом підтримки:
 • запровадження комплексної системи оцінки фіскальних ризиків, включаючи методології оцінки ризиків, пов’язаних з макроекономічною ситуацією, державними підприємствами, позабюджетними фондами, державними гарантіями, державно-приватним партнерством, тощо;
 • посилення заходів захисту при видачі державних гарантій, включаючи покращення оцінки кредитоспроможності позичальника та введення плати за надання гарантій.
8. Підтримка підвищеного рівня автоматизації моніторингу, звітності та управління фіскальними ризиками шляхом сприяння:
 • аналізу відповідних бізнес-процесів, підготовці функціональних вимог і забезпечення якості при закупівлі та розробці інформаційно-аналітичної системи фіскальних ризиків.
9. Зміцнення спроможності Мінфіну, ГФС і Державної казначейської служби України щодо управління ліквідністю і обслуговування виконання бюджету за допомогою підтримки:
 • вдосконалення прогнозування грошових коштів;
 • розробка ефективних механізмів управління грошовими коштами у координації з функцією управління боргом;
 • подальша модернізація Державної казначейської служби України у зміцненні функції виконання бюджету.
10. Зміцнені спроможності щодо подальшого узгодження української державної системи обліку з міжнародними стандартами шляхом підтримки реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025 року, зокрема, але не обмежуючись, щодо наступного:
 • розробка національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі на основі IPSAS (Міжнародні стандарти обліку для державного сектору);
 • аналіз можливостей для обліку операцій з виконання бюджету за методом нарахування;
 • визначення структури консолідації фінансової звітності;
 • розробка і впровадження нової моделі бухгалтерського обслуговування, оцінка роботи головних бухгалтерів;
 • розробка програми навчання, створення та функціонування платформи електронного навчання для бухгалтерів державного сектора.
11. Підтримка підвищеного рівня автоматизації бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
 • аналіз відповідних бізнес-процесів, підготовка функціональних вимог та забезпечення якості розробки інтегрованої ІТ-платформи для бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі.
12. Посилити спроможність державного внутрішнього фінансового контролю (ДВФК) шляхом підтримки:
 • розробка та впровадження відповідних інструментів зміцнення спроможності та посилення автоматизації в ДВФК, включаючи аналіз відповідних бізнес-процесів, підготовку функціональних вимог та забезпечення якості закупівлі ІТ та розробку інтерактивного порталу, присвяченого ДВФК.
13. Strengthen capacities for state financial control through support to:
 • вдосконалення інституційної бази державного фінансового контролю;
 • вдосконалення методології існуючих видів державного фінансового аудиту та впровадження нових.
14. Підтримка підвищеного рівня автоматизації вибору засобів контролю на основі ризиків шляхом підтримки:
 • аналіз відповідних бізнес-процесів, підготовка функціональних вимог та забезпечення якості закупівлі інформаційно-аналітичної системи вибору засобів контролю на основі ризиків для державного фінансового контролю.
15. Посилити спроможність зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів шляхом підтримки:
 • адаптація законодавства щодо зовнішнього аудиту відповідно до стандартів INTOSAI (Міжнародна організація вищих органів аудиту) (рівні I-III) та вдосконалення внутрішніх нормативних актів РПУ (Рахункова палата України);
 • розробка та реалізація стратегії інституційного розвитку РПУ;
 • вдосконалення підходів та більш широке використання аудиту ефективності та подальше вдосконалення фінансового аудиту;
 • посилення механізму здійснення подальших дій за звітами про аудит РПУ.