Команда експертів EU4PFM працює над зміцненням потенціалу Державної митної служби України та впровадженням кращих практик ЄС.

Приєднання до Конвенції про загальну транзитну процедуру:
 • Надано підтримку у підготовці законодавства, необхідного для забезпечення дотримання Конвенції про спільну транзитну процедуру та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
 • В Україні розгорнуто 4 Фазу Нової комп’ютеризованої транзитної системи
 • Проведено інформаційна кампанія щодо Нової комп’ютеризованої транзитної системи
Впровадження програми Авторизованих економічних операторів в Україні:
 • Надано допомогу у підготовці законодавства про уповноважених економічних операторів
 • Забезпечена підтримка застосування програми Авторизованих економічних операторів в Україні
 • Інформування про старт програми Авторизованих еконмічних операторів
Узгодження системи фінансових гарантій України з митним законодавством ЄС:
 • Надано міжнародну експертизу до законопроектів
Узгодження законодавства України з Митним кодексом ЄС:
 • Надано оцінку чинного законодавства та змін до Митного кодексу щодо звільнення від сплати митних зборів та не пільгового походження товарів
 • Надано оцінку українського законодавства щодо рішень «Обов’язкова тарифна інформація» та «Обов’язкова тарифна інформація про походження» та рекомендації щодо його вдосконалення
 • Поділилися найкращою практикою ЄС з використання інформації до прибуття та рекомендаціями щодо підсумкової декларації про в’їзд
 • Поділилися найкращою практикою та рекомендаціями ЄС щодо моделі митних даних ЄС

Післямитний контроль та митний аудит:
 • Надано рекомендації щодо вдосконалення процесів післямитного контролю/ митного аудиту
Сучасна система управління митними ризиками:
 • Найкраща практика ЄС та рекомендації щодо управління ризиками та безпеки, рекомендації щодо ІТ -системи з функцією таргетування, щодо використання даних про можливі порушення для управління ризиками, щодо моніторингу використання системи управління ризиками, щодо розробки профілів ризиків
 • Поділилися найкращою практикою та рекомендаціями ЄС щодо вдосконалення існуючого процесу управління ризиками відповідно до практики ЄС, щодо можливостей управління ризиками Координаційної та Моніторингової митниці
Криміналізація контрабанди:
 • Надані приклади практики ЄС та рекомендаціями щодо криміналізації контрабанди

Система контролю митної вартості:
 • Проведено навчання для тренерів
 • Надано приклади з практичного досвіду ЄС, рекомендації щодо законодавства, адміністративного та технічного середовища, спільної бази даних у сфері митної оцінки

Застосування тарифного та нетарифного регулювання:
 • Проведено навчання тренера з «Обов`язкова тарифна інформація» та «Обов`язкова тарифна інформація про походження», не пільгового походження товарів, з CITES, товарів подвійного споживання, з прав інтелектуальної власності
 • Поділилися практикою та рекомендаціями ЄС щодо прав інтелектуальної власності, CITES, нагляду за ринком

Податкова сфера

Досягнуті результати

Митна сфера

Досягнуті результати

Управління людськими ресурсами/Реформа державного управління

Досягнуті результати

IT

Досягнуті результати