Оновлено: 2023-07-13

Команда експертів EU4PFM працює над зміцненням потенціалу Державної митної служби України та впровадженням кращих практик ЄС

Приєднання до Конвенції про загальну транзитну процедуру:
 • Надано підтримку у підготовці законодавства, необхідного для забезпечення дотримання Конвенції про спільну транзитну процедуру та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами;
 • В Україні розгорнуто 4 Фазу Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS;
 • Поширено найкращу практику ЄС щодо служби підтримки NCTS;
 • Завершено тестування відповідності в рамках Фази 4 NCTS;
 • Розпочато розробку 5 Фази NCTS (завершення Conformance Testing Mode -1, запуск Mode-2);
 • Проведено інформаційну кампанію щодо Нової комп’ютеризованої транзитної системи;
 • Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами з 1 жовтня 2022 року.
Впровадження програми Авторизованих економічних операторів в Україні:
 • Надано допомогу у підготовці законодавства про уповноважених економічних операторів;
 • Забезпечена підтримка застосування програми Авторизованих економічних операторів в Україні
 • Інформування про старт програми Авторизованих економічних операторів;
 • Передовий досвід ЄС у сфері фінансового аудиту (фінансова платоспроможність).
Узгодження системи фінансових гарантій України з митним законодавством ЄС:
 • Надано міжнародну експертизу до законопроєктів.
Узгодження законодавства України з Митним кодексом ЄС:
 • Надано оцінку чинного законодавства та змін до Митного кодексу щодо звільнення від сплати митних зборів та не пільгового походження товарів;
 • Надано оцінку українського законодавства щодо рішень «Обов’язкова тарифна інформація» та «Обов’язкова тарифна інформація про походження» та рекомендації щодо його вдосконалення;
 • Поділилися найкращою практикою ЄС з використання інформації до прибуття та рекомендаціями щодо підсумкової декларації про в’їзд;
 • Поділилися найкращою практикою та рекомендаціями ЄС щодо моделі митних даних ЄС;
 • Надано допомогу в розробці пропозицій до проєкту Закону про внесення змін до Митного кодексу України;
 • Проведено оцінку змін до Митного кодексу України;
 • Концепція адаптації українського митного законодавства до acquis ЄС Митного Союзу;
 • Передовий досвід ЄС щодо положень ЄС у сфері впровадження митного зберігання, тимчасового зберігання, вільних зон і магазинів безмитної торгівлі;
 • Надано рекомендації щодо митного боргу та гарантій.
Післямитний контроль та митний аудит:
 • Передовий досвід ЄС щодо ефективного митного аудиту, оцінки ризиків, управління, відбору та можливого використання інформації з оцінки ризиків;
 • Надано рекомендації щодо вдосконалення процесів післямитного контролю/митного аудиту.
Сучасна система управління митними ризиками:
 • Найкраща практика ЄС та рекомендації щодо управління ризиками та безпеки, рекомендації щодо ІТ-системи з функцією таргетування, щодо використання даних про можливі порушення для управління ризиками, щодо моніторингу використання системи управління ризиками, щодо розробки профілів ризиків;
 • Поділилися найкращою практикою та рекомендаціями ЄС щодо вдосконалення існуючого процесу управління ризиками відповідно до практики ЄС, щодо можливостей управління ризиками Координаційної та Моніторингової митниці;
 • Поділились передовим досвідом та рекомендаціями ЄС щодо митних вимог щодо попередньої інформації та Import Control System 2 (ICS2).
Криміналізація контрабанди:
 • Надані приклади практики ЄС та рекомендації щодо криміналізації контрабанди.
Система контролю митної вартості:
 • Проведено навчання для тренерів;
 • Надано приклади з практичного досвіду ЄС, рекомендації щодо законодавства, адміністративного та технічного середовища, спільної бази даних у сфері митної оцінки.
Застосування тарифного та нетарифного регулювання:
 • Проведено навчання тренера з «Обов`язкової тарифної інформації» та «Обов`язкової тарифної інформації про походження», не пільгового походження товарів, з CITES, товарів подвійного споживання, з прав інтелектуальної власності, Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження;
 • Поділилися практикою та рекомендаціями ЄС щодо прав інтелектуальної власності, CITES, нагляду за ринком;
 • Поділились найкращою практикою та рекомендаціями ЄС щодо впровадження спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
 • Поділились найкращою практикою та рекомендаціями ЄС щодо забезпечення ефективного митного контролю за тарифною класифікацією товарів.
Імплементація Митного кодексу ЄС за допомогою ІТ-інструментів
 • Представлено найкращий досвід ЄС щодо е-митниці включно з Багаторічним стратегічним планом (MASP) і Робочою програмою UCC та підготовлено рекомендації щодо розвитку національної е-митниці;
 • Розроблено презентацію системи митних рішень (CDS).
Захист прав інтелектуальної власності
 • Регулярні семінари зі всесвітньо відомими компаніями (правовласниками) та презентація передового досвіду ЄС щодо прав інтелектуальної власності (IPR).

Податкова сфера

Досягнуті результати

Митна сфера

Досягнуті результати

Управління людськими ресурсами/Реформа державного управління

Досягнуті результати

IT

Досягнуті результати

Модерні-
зація бюджетного процесу

Досягнуті результати