Support for the development of strategic documents

Komanda ekspertiv EU4PFM pratsyuye nad dydzhytalizatsiyeyu protsesiv ta vprovadzhennyam IT-rishenʹ v partnersʹkykh instytutsiyakh, vykorystovuyuchy krashchi praktyky YES razom z Derzhavnoyu podatkovoyu sluzhboyu Ukrayiny ta Derzhavnoyu mytnoyu sluzhboyu.Show morevolume_up222 / 5000

Translation results

The EU4PFM experts’ team is working on the digitalization of processes and the implementation of IT solutions in partner institutions, using EU best practices together with the State Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine

Results are below presented

Let’s implement changes together!